Бізнес готується до електронного суду

На сьогодні в українському бізнесі проглядається тенденція перекладу паперового документообігу в електронний вигляд. Причин цьому явищу багато, але головна пов’язана з політикою держави.Нещодавно НБУ зобов’язав українські банки забезпечити можливість електронного документообігу зі своїми клієнтами. Тепер представники вітчизняної банківської системи оперативно шукають технічні можливості і розробляють нормативну базу для забезпечення вимоги Нацбанку. Але головний поштовх переходу бізнесу на електронний документообіг дають опубліковані на цьому тижні в газеті «Голос України» зміни до процесуальних кодексів України, які передбачені Законом № 2147-VІІІ від 03.10.2017 р «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів ».

e-Court

Відповідно до Закону № 2147-VІІІ в Україні створять Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (далі – ЄСІТС), яка фактично і буде уособлювати собою електронний суд. Позовні і інші заяви, скарги та інші, передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження тепер будуть обов’язково реєструватися в ЄСІТС в день надходження таких документів.

Автоматичний розподіл справ в суді, визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи, тепер також буде здійснюватися в ЄСІТС. Ця система, відповідно до Закону, повинна забезпечити обмін документами (відправка і отримання документів) в електронній формі між судами, між судом і учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суд буде направляти судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їх офіційні електронні адреси, совершатт інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням ЄСІТС в порядку, визначеному відповідним процесуальним кодексом і Положенням про Єдину судової інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відзначимо, що зазначене положення має затвердити Вища рада правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного і комунального секторів економіки повинні будуть зареєструвати офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку. Інші особи зможуть це зробити в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, суд буде вручати будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб. Але це не позбавляє їх права отримати копію судового рішення в паперовій формі на підставі окремого заяви.

Реєстрація в ЄСІТС також не позбавляє права на подачу документів до суду в паперовій формі. Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, можуть подати процесуальні, інші документи, зробити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС, з використанням власної електронного цифрового підпису, прирівняної до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис ».

Особливості використання електронного цифрового підпису в ЄСІТС буде визначатися Положенням про Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційній системі.

Цікаво, що суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази в паперовій формі не пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду будуть переводитися в електронну форму і долучатися до матеріалів електронного судової справи в порядку, який буде межах Положенням про Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційній системі.

У разі неможливості розгляду справи судом в електронній формі з технічних причин понад п’ять днів, що може завадити розгляду справи в терміни, встановлені відповідним процесуальним Кодексом, справа буде розглядатися за матеріалами в паперовій формі, для чого матеріали справи невідкладно переведуть в паперову форму.

Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі будуть зберігати в додатку до справи в суді першої інстанції, де в разі потреби вони можуть бути оглянуті учасниками справи або судом першої інстанції, або витребувані судом апеляційної чи касаційної інстанції після надходження до них відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

Сама ЄСІТС підлягає захисту з застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Відкритість інформації по справі

Інформація щодо суду, який розглядає справу, учасників справи і предмета позову, дати надходження позовної заяви (скарги) або будь-якого іншого заяви або клопотання по справі, в тому числі особи, яка подала таку заяву, вжитих заходів забезпечення позову та (або) доказів, стадії розгляду справи, місця, дати та часу судового засідання, руху справи з одного суду до іншого Законом визнається відкритою і підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-порталі судової влади України.

При розкритті інформації у справі не можуть бути оприлюднені такі відомості:

  1. місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси, номери телефонів або інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, реєстраційні номери облікової картки платника податків, реквізити документів, що засвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  2. реєстраційні номери транспортних засобів;
  3. номери банківських рахунків, номери платіжних карт;
  4. інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні.

Такі відомості замінять літерними або цифровими позначеннями.

Електронні докази

Закон № 2147-VІІІ вводить нове поняття «електронні докази» і визначає його як, інформацію в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення , плани, фотографії, відео- та звукозаписи і т.д.), веб сайти (сторінки), текстові, графічні, голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах і т.п.), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях зберігання даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченої електронним цифровим підписом, прирівняної до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис». Законом також може бути передбачений інший порядок посвідчення електронної копії електронного докази.

Учасники справи зможуть подавати електронні докази в паперових копіях, завірених в порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного докази не вважається письмовим доказом.

Учасник справи, який подає копію електронного докази, повинен вказати про наявність у нього або у іншої особи оригіналу електронного докази. Якщо подано копію (паперова копія) електронного докази, суд за клопотанням учасника справи або за власною ініціативою може витребувати у відповідної особи оригінал електронного докази. Якщо оригінал електронного докази не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Оригінали або копії електронних доказів зберігаються в суді в матеріалах справи. За клопотанням особи, яка надала суду оригінал електронного докази на матеріальному носії, суд повертає такий матеріальний носій, на якому міститься оригінал докази, цій особі після дослідження зазначеного електронного докази, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили . В матеріалах справи залишається завірена суддею копія електронного докази або витяг з нього.

Як бачимо, в Україні вже дуже скоро з’явиться можливість здійснення всіх процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.

Державна судова адміністрація повинна опублікувати оголошення про створення та забезпечення функціонування ЄСІТС, яка почне працювати через 90 днів після цього.

Бізнес-кейс

Бізнес потроху готується до роботи з електронним судом. В першу чергу через створення та впровадження власних систем електронного документообігу. Як приклад можна навести досвід компанії «Київстар», яка в рамках системи електронного документообігу DEALS, за допомогою компанії Intecracy Deals створює систему електронного документообігу зі своїми клієнтами у вигляді WEB-інтерфейсу і у відповідній програмі. Це пілотний проект, який передбачає, що договори, рахунки, первинна і будь-яка інша документація буде створюватися, пересилатися, підписуватися і зберігатися в електронному вигляді. Клієнт «Київстар» буде ідентифікуватися за допомогою електронного цифрового підпису. Таким чином, створені інтерфейс і додаток, в рамках яких буде здійснюватися електронний документообіг без паперу, фізичних печаток і підписів, без фізичного архівування. Поки це перший такого масштабу проект в Україні. У найближчому майбутньому він буде повноцінно працювати і, завдяки йому, компанія зможе повноцінно взаємодіяти з електронним судом.

Олександр Вернигора, директор Intecracy Deals

Джерело: «Закон і Бізнес»

Усі новини